ออกแบบป้ายร้านอาหาร Mani Thai Takeaway ป้ายที่ 1

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ AG DeSiGN

ดีไซเนอร์ AG DeSiGN ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 3 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบป้ายร้านอาหาร Mani Thai Takeaway ป้ายที่ 1

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านอาหาร

ขนาดของป้าย

สูง 3 เมตร ยาว 8 เมตร

รายละเอียดของป้าย

ราละเอียดตามไฟล์แนบ

โทนสี

ราละเอียดตามไฟล์แนบ

แนวทางการออกแบบ

ราละเอียดตามไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

18/03/2564 14:29

เจ้าของโปรเจค

ploy18

แสดงความคิดเห็น