ออกแบบร่มแฟชั่น EVA

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ AG DeSiGN

ดีไซเนอร์ AG DeSiGN ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 34 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบร่มแฟชั่น EVA

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

นำเข้า

ขนาดของผลิตภัณฑ์

21 นิ้ว ให้ดูเพิ่มเติมตามรูปแนบ

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ร่ม EVA

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ร่มตอนเดียว ด้ามยาว
- พิมลาย rotation

โทนสี

พลาสเทล

แนวทางการออกแบบ

น่ารัก น่าสะสม ลายต้องไม่ติดลิขสิทธิ์

รายละเอียดอื่นๆ

target หลักเป็นผู้หญิง แต่ unisex สามารถใช้ได้ วัยตั้งแต่นักศึกษา - คนทำงาน , มีไฟล์ ai ให้ , ลาย rotation เต็มพื้นที่ , ขนาด icon มีขนาดเล็ก-ใหญ่ มีมิติ สลับกันไป ,ไม่สามารถพิมสีไล่เฉด, Theme ออกแบบ คือ Game, Tree , Animal , graphic หรือผู้ออกแบบสามารถเลือกออกแบบ ที่ผู้ออกแบบสนใจ
*********************************
หมายเหตุ - ชอบแนวๆ สตาบัค ตามไฟล์แนบ
*********************************

กลุ่มเป้าหมาย

บันเทิง

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

25/12/2563 17:25

เจ้าของโปรเจค

180823

แสดงความคิดเห็น