ออกแบบหน้าปกเฟส เทคโนโลยี AI ชื่อ EON

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ zDearz

ดีไซเนอร์ zDearz ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบหน้าปกเฟส เทคโนโลยี AI ชื่อ EON

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เทคโนโลยี AI

ขนาดของหน้าปก

ขนาดมาตรฐาน

รายละเอียดของหน้าปก

ใช้โลโก้และลองดีไซน์จากแบบนามบัตรที่แนบไปให้

https://eon-ai.com/
ใส่ลิงค์เว็บด้วย

เวลาสิ้นสุดรับงาน

17/11/2565 10:13

เจ้าของโปรเจค

con01

แสดงความคิดเห็น