ออกแบบหน้าปกเฟส Mitpun Frozen Mart

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ InityOne

ดีไซเนอร์ InityOne ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 6 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบหน้าปกเฟส Mitpun Frozen Mart

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายเนื้อสัตว์และอาหารทะเลแช่แข็ง

ขนาดของหน้าปก

มาตรฐาน

รายละเอียดของหน้าปก

จำหน่ายสินค้าประเภท หมู เนื้อ ไก่ อาหารทะเล

โทนสี

ฟ้า

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

tanatud

แสดงความคิดเห็น