ออกแบบเสื้อ โรงสีข้าว บริษัทมหามงคลรัฐ จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ tobetter

ดีไซเนอร์ tobetter ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 8 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบเสื้อ โรงสีข้าว บริษัทมหามงคลรัฐ จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

โรงสีข้าว

ขนาดของเสื้อ

M ,L xL xxL

รายละเอียดของเสื้อ

ชื่อ ไทย อังกฤษ
มหามงคลรัฐ
MAHAMONGKOLRAT

โทนสี

พื้น ขาว , ดำ ,เขียว

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

483472

แสดงความคิดเห็น