ออกแบบเสื้อ งานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบเสื้อ งานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

งานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ( งานคณิตศาสตร์ )

ขนาดของเสื้อ

ขนาดของเสื้อที่จะทำ XS - XXL

รายละเอียดของเสื้อ

1. โลโก้ TIMO ในไฟล์แนบ
2.ชื่องาน TIMO - Thailand International Mathematical Olympiad Final
3. ปี 2021
4. ชื่อทีม + ธงชาติ ให้ทำเป็น Template ไว้ เพื่อให้แต่ละชาติมาใส่ชื่อทีม + ธงชาติจองตัวเอง
5.อยากให้ดูทันสมัย เพื่อให้เข้าการยุคการสอบแข่งขันแบบออนไลน์

รายละเอียดอื่นๆ

รายละเอียดในไฟล์แนบ + โลโก้

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

05/02/2564 10:21

เจ้าของโปรเจค

Kornchakorn

แสดงความคิดเห็น