ออกแบบเสื้อ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบเสื้อ สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ TIMO

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ

ขนาดของเสื้อ

มาตรฐาน

รายละเอียดของเสื้อ

งานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ ( งานคณิตศาสตร์ )
ชื่องาน TIMO - Thailand International Mathematical Olympiad Final
ปี 2021 -2022
ชื่อทีม + ธงชาติ ให้ทำเป็น Template ไว้ เพื่อให้แต่ละชาติมาใส่ชื่อทีม + ธงชาติของตัวเอง

โทนสี

.สีขาว หรือ น้ำเงิน- ฟ้า หรือ เขียว สื่อความหมายโลกที่เชื่อมต่อกันด้วยเทคโนโลยี

แนวทางการออกแบบ

อยากให้ดูทันสมัย เพื่อให้เข้าการยุคการสอบแข่งขันแบบ online

รายละเอียดอื่นๆ

เสื้อ ปีที่แล้ว ตามไฟล์แนบ ออกแบบมาให้แนวๆเสื้อปีที่แล้ว

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

13/01/2565 10:05

เจ้าของโปรเจค

Kornchakorn

แสดงความคิดเห็น