ออกแบบเสื้องานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Sippha

ดีไซเนอร์ Sippha ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบเสื้องานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นงานสอบแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิคนานาชาติ สำหรับเด็กตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมปลาย

ขนาดของเสื้อ

มาตรฐาน

รายละเอียดของเสื้อ

โลโก้ชื่องาน
TIMO - Thailand International Mathematical Olympiad

ปี 2023-2024

สถานที่จัดงานปีนี้ Bangkok
(เพราะอยากให้เสื้อเป็นเหมือนของที่ระลึกถึงสถานที่จัดงานในแต่ละปี)

โทนสี

ไม่กำหนดให้อิสระทีมออกแบบ ขอให้ดูสวยงามเข้ากับโลโก้ของงานให้สวยงามโดดเด่น

รายละเอียดอื่นๆ

อยากให้เสื้อดูถึงความสดใสสนุกสนานงานเด็กๆ
สื่อออกมีความไทย soft power เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย
ปีนี้จัดงานที่ Bangkok World, Siam Amazing Park (สวนสยาม )

เวลาสิ้นสุดรับงาน

20/12/2566 10:54

เจ้าของโปรเจค

Kornchakorn

แสดงความคิดเห็น