อินโฟกราฟฟิค มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 1 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

อินโฟกราฟฟิค มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์กร Ngo ที่ทำงานด้านการช่วยเหลือและป้องกันเด็กที่ถูกทารุณกรรมหรือล่วงละเมิดทางเพศ พันธกิจสำคัญ คือการสร้างให้เกิดสังคมที่เอื้ออาทรสำหรับเด็ก โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ

ขนาดของแบนเนอร์

เป็นอินโฟกราฟฟิค 1 หน้า A4 ก็ได้ค่ะ (จริงๆไม่ฟิค แล้วแต่ทางผู้ออกแบบ เพียงแต่สามารถนำเสนอลงในเว็บไซต์หรือเฟสบุ๊คเห็นได้อย่างชัดเจน)

รายละเอียดของแบนเนอร์

เป็นเรื่องของการรณรงค์ เชิญชวนให้ทุกคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นผู้พิทักษ์เด็กค่ะ มีคีเวิร์ดสำคัญๆดังนี้ค่ะ "ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้" และ "เราคือผู้พิทักษ์เด็ก" ในเนื้อ

โทนสี

เป็นโทนเย็นๆ สีฟ้าๆ ขาวๆ ค่ะ

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่ายและกันค่ะ สามารถเข้าใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

รายละเอียดอื่นๆ

สามารถเข้าไปรับชม งานของมูลนิธิฯเพิ่มเติมได้จาก www.facebook.com/cpcr.cpcr หรือ http://www.thaichildrights.org/

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Ampleng
ความคิดเห็นที่ 1
Admin  22/04/2559 21:55
งานการกุศลครับ ใครว่างๆ เรียนเชิญครับ

แสดงความคิดเห็น