ออกแบบแบนเนอร์ Ryo Cha

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 7 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบแบนเนอร์ Ryo Cha

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านชานมไข่มุก

ขนาดของแบนเนอร์

ประมานขนาดป้ายธงแนวตั้งหรือแนวนอน

รายละเอียดของแบนเนอร์

ให้มีคำว่า"" สุข สดชื่น ดื่มเรียวชา"" ให้ลูกค้าเห็นแล้วนึกว่าทุกครั้งๆที่จะมาซื้อนึกถึงเราสำหรับชานมไข่มุก แสดงถึงความสุขและสดชื่นที่ได้ดื่ม ซึ่งสอดคล้องกับความหมายของชื่อร้าน แบนเนอร์มีความขัดเจนของตัวสินค้า

โทนสี

ขอมีสีฟ้าหรือตามที่ผู้ออกแบบต้องการเสนอให้เข้ากับโลโก้เลยคะ

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

รายละเอียดอื่นๆ

ให้แบนเนอร์มีความเด่นและรู้เลยว่าร้านขายอะไร เจ้าใจจากแบนเนอร์ได้เลยเมื่อเห็นหรือผ่าน รูปที่แนบคือโลโก้ชื่อร้านคะ

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

ninew_j

แสดงความคิดเห็น