ออกแบบแบนเนอร์ Wealth Clinic

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 10 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบแบนเนอร์ Wealth Clinic

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

วางแผนการเงิน

ขนาดของแบนเนอร์

Cover Page Facebook & Line@

รายละเอียดของแบนเนอร์

Wealth Clinic: A financial consultancy

รายละเอียดอื่นๆ

ใช้โลโก้ ตามไฟล์แนบเป็นแบบที่ 5 นะครับ

กลุ่มเป้าหมาย

ธนาคาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

saviola54

แสดงความคิดเห็น