ออกแบบโปสเตอร์ 2016 BANGKOK FLY

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ

ดีไซเนอร์ ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 12 แบบ

ดูผลงานที่เข้าร่วมทั้งหมด

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโปสเตอร์ 2016 BANGKOK FLY

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เป็นการแช่งขัน Ice Hockey ระดับเยาวชน

ขนาดของโปสเตอร์

A4

รายละเอียดของโปสเตอร์

ข้อมูลที่จะใส่ลงในปก Magazine
1. Logo บริษัท PROUDLY PRESENTS
2. ชื่อการจัดการแข่งขัน
2016 BANGKOK FLY ICE HOCKEY TOURNAMENT
3. วันที่จัดการแข่งขัน
June 29 - July 2, 2016<b

แนวทางการออกแบบ

เรียบๆ แต่ทันสมัย

รายละเอียดอื่นๆ

ใช้โลโก้เก่า ตามไฟล์แนบ

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

beeber

แสดงความคิดเห็น