ออกแบบโลโก้ มีดี MeDee

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ มีดี MeDee

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขนมผักรวมอบกรอบเพื่อสุขภาพ
ไร้การปรุงรส เป็นสแน๊คผักกรอบ100%

ชื่อโลโก้

มีดี , MeDee

ตราสัญลักษณ์

ใช้สัญลักษณ์ ตัวแทน ความมีสุขภาพดี

โทนสี

พาสเทล

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำตรายาง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

arinya

แสดงความคิดเห็น