ออกแบบโลโก้ CAFE ESPRESSO

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 26 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ CAFE ESPRESSO

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านกาแฟ Premium

ชื่อโลโก้

CAFE ESPRESSO

ตราสัญลักษณ์

แนวๆ ตามไฟล์แนบ เม็ดกาแฟ อยากได้มากกว่า 1 เม็ด ประมาณ 3 เม็ด

รูปทรงของโลโก้

วงกลม

รายละเอียดอื่นๆ

ESPRESSO อยู่ข้างบน CAFE อยู่ข้างล่าง

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

160833

แสดงความคิดเห็น