ออกแบบโลโก้ JuiJuice

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ JuiJuice

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

น้ำผักปั่น , Smoothy ที่ได้มาจากการปลูกในระบบ plant factory artificial light ( แสงเทียมจาก LED )

ชื่อโลโก้

JuiJuice

รูปทรงของโลโก้

เหลี่ยม

โทนสี

สดใส นึกถึง อาหาร clean

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดบนภาชนะ , Packaging

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

ledman

แสดงความคิดเห็น