ออกแบบโลโก้ Thai Salada

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ kppsn

ดีไซเนอร์ kppsn ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Thai Salada

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผักสลัดพร้อมทานที่ปลูกในเมืองที่ได้มาจากการปลูกในระบบ plant factory artificial light ( แสงเทียมจาก LED )

ชื่อโลโก้

Thai Salada

รูปทรงของโลโก้

เหลี่ยม

โทนสี

สดใส นึกถึง อาหาร clean

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดบนภาชนะ Packaging

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

ledman

แสดงความคิดเห็น