ออกแบบโลโก้ โรงพยาบาล เมืองสมุทร

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ handmade3d

ดีไซเนอร์ handmade3d ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 38 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ โรงพยาบาล เมืองสมุทร

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

โรงพยาบาลเมืองสมุทร

ชื่อโลโก้

โรงพยาบาลเมืองสมุทร

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย เรียบง่าย

รายละเอียดอื่นๆ

อยากให้มีสามองค์ประกอบเอามารวมกัน
1.ตรากากบาท(+)
2.พระสมุทรเจดีย์
3.น้ำทะเล

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Nunthapol

แสดงความคิดเห็น