ออกแบบโลโก้อุปกรณ์ทางการเกษตร ตราใช้ดี

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ superGOLF

ดีไซเนอร์ superGOLF ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 10 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้อุปกรณ์ทางการเกษตร ตราใช้ดี

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการเกษตร เครื่องหยอดปุ๋ย เครื่องปลูกข้าวโพด

ชื่อโลโก้

ตราใช้ดี

ตราสัญลักษณ์

ตามรูปภาพ D ภาษาโรมันตามรูป

รูปทรงของโลโก้

วงรี

โทนสี

สีน้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย. ดูมีพลัง

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดที่ตัวสินค้า

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

crunee

แสดงความคิดเห็น