ออกแบบโลโก้บริษัท SMART LEATHER & DESIGN CO., LTD

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ the One graphic

ดีไซเนอร์ the One graphic ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัท SMART LEATHER & DESIGN CO., LTD

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำธุรกิจเกี่วกับการออกแบบและผลิต กล่อง กระเป๋า กระเช้า เมนูอาหาร ฯลฯ จากหนังและผ้า ส่งตามโรงแรม รีสอร์ท และ ห้าง ร้าน

ชื่อโลโก้

SMART LEATHER & DESIGN CO., LTD

ตราสัญลักษณ์

อยากให้ออกมาในรูปของตัว S

โทนสี

ดูเด่นสดใส

แนวทางการออกแบบ

โดดเด่นทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง นามบัตร ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับของบริษัท

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

619082

แสดงความคิดเห็น