ออกแบบโลโก้ อสังหาริมทรัพย์ The Whiz Grand development

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ louis2012

ดีไซเนอร์ louis2012 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 22 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ อสังหาริมทรัพย์ The Whiz Grand development

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำอสังหาริมทรัพย์

ชื่อโลโก้

The Whiz Grand development

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

nzjans

แสดงความคิดเห็น