ออกแบบโลโก้สถานที่ท่องเที่ยว Camp Chang

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ handmade3d

ดีไซเนอร์ handmade3d ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 32 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้สถานที่ท่องเที่ยว Camp Chang

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยว หลักใหญ่คือมีขี่ช้างและกิจกรรม Adventure นานาชนิด สถานที่จำลองคล้ายป่าผลไม้

ชื่อโลโก้

Camp Chang

ตราสัญลักษณ์

ขอเป็นรูปช้าง หรือ สัญลักษณ์ที่สื่อถึงช้าง เพราะชื่อมีคำว่าช้างค่ะ

โทนสี

ขอโทนทองหรือน้ำตาลเป็นหลัก อาจมีเขียวหรือแดงได้

แนวทางการออกแบบ

เรียบๆ ไม่ซับซ้อน แต่เน้นหรูหรา ให้สื่อความหมายถึงช้าง

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ใช้เป็นโลโก้หลักของสถานที่เลยค่ะ

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

imkok

แสดงความคิดเห็น