ออกแบบโลโก้ แจ่มบุรี ศรีนครินทร์

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ AG DeSiGN

ดีไซเนอร์ AG DeSiGN ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 15 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ แจ่มบุรี ศรีนครินทร์

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

Mixuse มีตลาดต้นไม้สัตว์เลี้ยง 30% ตลาดสดแบบตลาด อตก 10% ศูนย์ร้านอาหาร เช่น นิตยาไก่ย่าง เป็นลาว ฯลฯ 30%
ตลาดนัดเปิดท้าย แบบ ตลาดรถไฟ 30% ธุรกิจบริการฟิตเนส นวด ล้างรถ ฯลฯ 30%

ชื่อโลโก้

แจ่มบุรี ศรีนครินทร์ (มาจาก จามจุรี เพราะมีต้น จามจุรีใหญ่ในที่ดินเป็นจุดเด่น)

ตราสัญลักษณ์

รูปต้นจามจุรีหรือไม่มีก้อได้ ถ้ามีให้บ่งบอกถึงร่มเงาและร่มเย็น ถ้าไม่มี ก้อให้มี ไลฟ์ไสตล์ ตามที่บอก

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

ninetyfive

แสดงความคิดเห็น