ออกแบบโลโก้ ขายผ้าไทย ขอบคุณผ้าไทย

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Black_Warrior23

ดีไซเนอร์ Black_Warrior23 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ขายผ้าไทย ขอบคุณผ้าไทย

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจขายผ้าไทย ผ้าซิ่นฝ้ายมัดหมี่ หมักโคลน ย้อมคราม
ผ้าหมี่ขิด ผ้าขิดยกดอก ชุดผ้าพื้นเมือง

ชื่อโลโก้

ขอบคุณผ้าไทย

ตราสัญลักษณ์

แสดงความเป็นไทย เป็นตัวแทนที่แสดงถึงความนอบน้อมของแบรนด์ที่มีต่อลูกค้าทุก ท่าน

โทนสี

โทนสีเขียว และสีทองค่ะ

แนวทางการออกแบบ

ทำโลโก้เพจ และติดสินค้าทันสมัยในตัวเองแต่แฝงความเรียบง่ายค่ะ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

rungarun

แสดงความคิดเห็น