ออกแบบโลโก้ ผักปลอดสารพิษ แบรนด์ ลืมหมอ

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ superGOLF

ดีไซเนอร์ superGOLF ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 20 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ผักปลอดสารพิษ แบรนด์ ลืมหมอ

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านจำหน่ายผักปลอดสารพิษ คัดเลือกผักจากแหล่งผลิตที่เป็นรูปแบบสหกรณ์หรือชุมชนที่มีระบบควบคุมมาตรฐาน มีระบบตรวจสอบ และมีหน่วยงานราชการรับรอง ในขณะเดียวกันในร้านของเราก็จะมีชุดทดสอบสารตกค้างที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานราชการ เพื่อทำการทดสอบผักทุกชนิดที่จะรับเข้ามาจำหน่าย และจะมีการสุ่มตรวจเป็นระยะ เป้าหมายของธุรกิจคือ การสร้างแบรนด์ผักปลอดสารภายใต้ชื่อ "ผักลืมหมอ"

ชื่อโลโก้

ลืมหมอ

รูปทรงของโลโก้

แล้วแต่ designer เห็นเหมาะสม

โทนสี

เขียว ขาว หรือที่ designer เห็นเหมาะสม

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า ติดถุง กล่อง เสื้อ หน้าร้าน

รายละเอียดอื่นๆ

-มีข้อความว่า "ลืมหมอ"
-รายละเอียดในภาพที่แนบมา
-กลุ่มเป้าหมายคือคนคนชั้นกลางที่รักสุขภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

700642

แสดงความคิดเห็น