ออกแบบโลโก้ Daddy Farm Group

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ Daddy Farm Group

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจนำเข้าผักและสินค้าเกษตร และคัด ตัด แต่ง แบ่งบรรจุ ผัก ของแห้ง ส่งให้ลูกค้า ห้าง โรงแรม ร้านอาหาร และหน่วยงานต่างๆ โดยจะขยายธุรกิจออกไปอีก 3 สาขา ได้แก่ 1 Daddy Veggies ผักแพ็ค 2 Daddy crispy ขนมทานเล่นประเภท ผักและผลไม้ snack รสชาติต่างๆ 3 Daddy Drink น้ำดื่มเพื่อสุขภาพ ผักและผลไม้

ชื่อโลโก้

1 Daddy Veggies 2 Daddy Crispy 3 Daddy Drink

โทนสี

เขียว เหลือง

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำไปใช้กับบรรจุภัณฑ์

เวปไซต์หรือแฟนเพจ

รายละเอียดอื่นๆ

ดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัท ทิพย์ทวีทรัพย์ จำกัด แนบโลโก้บริษัทมาให้ ดูโทนสี และแนบตัวอย่างป้ายสินค้า และแพ็คเกจที่เคยทำมาให้ดูประกอบ ส่วนโลโก้สินค้าที่จะทำเพิ่ม 3 กลุ่ม สามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสม เน้นความทันสมัย หรูหรา โดยไม่ต้องทำตามแบบโลโก้บริษัทที่แนบมา

*** .ใช้โลโก้แพทเทินเดียวกัน แตกต่างที่ตัวหนังสือหรือ รบกวนดูให้หน่อยว่าโ?นจะแตกต่างกันยังไงได้บ้าง ***

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรรม

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Topic

แสดงความคิดเห็น