ออกแบบโลโก้สถาบัน ASIAN BUSINESS ACADEMY

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ AD168

ดีไซเนอร์ AD168 ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้สถาบัน ASIAN BUSINESS ACADEMY

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

สถาบันฝึกอบรมธุรกิจอาเซียน

ชื่อโลโก้

ชื่อย่อ ABA , ชื่อเต็ม ASIAN BUSINESS ACADEMY ในโลโก้ต้องมี ชื่อย่อ และ ชื่อเต็ม ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด

รายละเอียดอื่นๆ

แนบโลโก้ที่ เขียนขึ้นเอง และแนวๆ ที่ชอบครับ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

orodsa

แสดงความคิดเห็น