ออกแบบโลโก้บริษัท อีสเทิร์นไทยอินเตอร์บิสซิเนส จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Peeranut

ดีไซเนอร์ Peeranut ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 21 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัท อีสเทิร์นไทยอินเตอร์บิสซิเนส จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำธุรกิจบริษัทท่องเที่ยว

ชื่อโลโก้

บริษัท อีสเทิร์นไทยอินเตอร์บิสซิเนส จำกัด

ตราสัญลักษณ์

มังกร

แนวทางการออกแบบ

ความน่าเชื่อถือ ไม่มีความเป็นไทยมากเกินไป

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

เสื้อบริษัท โลโก้บนเวปไซต์

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

easternth

แสดงความคิดเห็น