ออกแบบโลโก้ 50 ปี ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ 50 ปี ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

การศึกษา

ชื่อโลโก้

สิ่งที่มีในโลโก้ คือ 1. ตัวเลข 50 2. Biochem Science Chula 3. 2019

โทนสี

สีชมพู S0530R30B เป็นส่วนประกอบ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

จะนำโลโก้ไปใช้กับของที่ระลึก เช่น แก้วน้ำ เสื้อ handy drive

รายละเอียดอื่นๆ

สิ่งที่มีในโลโก้ คือ
1. ตัวเลข 50
2. Biochem Science Chula
3. 2019
แนบที่เคยทำกับที่นี่ จะได้เข้าใจว่าต้องวางองค์ประกอบยังไงค่ะ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

kanokchula

แสดงความคิดเห็น