ออกแบบโลโก้บริษัท Blue Ocean Technology (Thailand) Co., Ltd

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ bbdesign

ดีไซเนอร์ bbdesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 20 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัท Blue Ocean Technology (Thailand) Co., Ltd

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุระกิจเกี่ยวกับ ค้าขายของทั่วไป ยกตัวอย่างเหมือนลาซาด้า shopee

ชื่อโลโก้

Blue Ocean Technology (Thailand) Co., Ltd

ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ยังไม่ได้คิดแนวไว้ อยากไห้เป็นลายเหมือนเป็นคลื่น ตามชื่อบริษัท อันนี้เป็นสิ่งที่คิด ถ้าทางผู้ที่ออกแบบมีแนวทางที่ดี สามารถเสนอมาได้

รูปทรงของโลโก้

รูปทรง ก็อาจจะเป็นได้ทั้งทรงกลม และทรงเหลี่ยม

โทนสี

โทนสีอาจจะเป็นสีฟ้าหรือขางประกอบ หรือน้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

แนวทางในการออกแบบ อาจจะเป็นแนวเรียบ และทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

โลโก้จะใช่ไปเป็นป้ายบริษัทและ โลโก้ ตรายาง ติดสิ้นค้า และทำเสื้อบริษัท อยากไห้ออกแบบที่สามารถไปใช้ต่อได้

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

mmim

แสดงความคิดเห็น