ออกแบบโลโก้ The seafood

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ CreatGraph

ดีไซเนอร์ CreatGraph ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 21 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ The seafood

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ร้านติดชายทะเล แต่งร้านแนวลอฟ เป็นร้านของสโมสร ทหารเรือ

ชื่อโลโก้

The seafood

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

chapu

แสดงความคิดเห็น