ออกแบบโลโก้ SSP Engineering

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ CreatGraph

ดีไซเนอร์ CreatGraph ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 20 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ SSP Engineering

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

จะทำเกี่ยวกับให้คำปรึกษาการวางระบบงานมาตรฐานคุณภาพสินค้า การใช้นวตกรรมลดต้นทุน งานก่อสร้าง

ชื่อโลโก้

SSP Engineering

รูปทรงของโลโก้

ลักษณะวงกลม และตัวหนังสือ

โทนสี

ชมพู หรือส้ม

แนวทางการออกแบบ

แนวทางการออกแบบ ให้เน้นเป็นนวตกรรม ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำไปใช้ในทางการค้า

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

orawancfp

แสดงความคิดเห็น