ออกแบบโลโก้ ขายสินค้าประเภทเครื่องมือวัด Fukuda Thailand

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Thammanoon

ดีไซเนอร์ Thammanoon ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 35 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ขายสินค้าประเภทเครื่องมือวัด Fukuda Thailand

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายสินค้าประเภทเครื่องมือวัดสำหรับงานอุตสาหกรรม

ชื่อโลโก้

FT

รูปทรงของโลโก้

เหลื่ยม

โทนสี

ดำ หรือ น้ำเงิน

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้า และทำเป็นตรายาง

กลุ่มเป้าหมาย

ยานยนต์

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

333081

แสดงความคิดเห็น