ออกแบบโลโก้ ไก่ปิ้งอินเตอร์

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ CreatGraph

ดีไซเนอร์ CreatGraph ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 14 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ไก่ปิ้งอินเตอร์

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

เนื้อไก่ ตับ ตูด กึ๋น หัวใจเสียบไม้ปิ้ง
ข้าวเหนียว

ชื่อโลโก้

ไก่ปิ้งอินเตอร์

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำคีออส

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

296355

แสดงความคิดเห็น