ออกแบบโลโก้ ไทยแลนด์กอล์ฟเรียลลิตี้

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ TSU Design

ดีไซเนอร์ TSU Design ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 25 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ไทยแลนด์กอล์ฟเรียลลิตี้

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

รายการนำเสนอสภาพการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมกีฬากอล์ฟที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ชื่อโลโก้

ไทยแลนด์กอล์ฟเรียลลิตี้ พิชิต 300 สนาม | Thailand Golf Reality Conquer 300 courses

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

โลโก้ใช้สำหรับทำรายการทีวี ไลฟ์ Facebook ครับ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

prolouis

แสดงความคิดเห็น