ออกแบบโลโก้ ไทโอชา

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Phawat

ดีไซเนอร์ Phawat ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ไทโอชา

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจผงปรุงอาหารไทยแบบสำเร็จ ประเภทเดียวกับ รสดี โลโบ้ เช่น ผงปรุงแกงเขียวหวาน , ผงปรุงพะโล้ กลุ่มลูกค้าเป็นร้านอาหารไทยในต่างประเทศ และลูกค้าทั่วไป

ชื่อโลโก้

ไทโอชา THAI OCHA

ตราสัญลักษณ์

ขอให้มีลูกกลมสีเหลืองที่แบ่งช่องเป็น 39 ช่อง

รูปทรงของโลโก้

กลม

โทนสี

เหลือง,น้ำเงิน,เขียวอ่อน

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ทำฉลากสินค้า

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Yodsawat

แสดงความคิดเห็น