ออกแบบโลโก้ VRK

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ VRK

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

งานช่าง

ชื่อโลโก้

VRK

รายละเอียดอื่นๆ

Concept ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. อ้างอิง สเกลเส้นรอบรูปบางส่วนของชิ้นงาน ตามตัวอย่าง Drawing
คือส่วนโค้งด้านบน และ ด้านล่าง

2. ตัวอักษรเน้น VRK ใช้ตัวใหญ่ ตามตย. แนบ สามารถออกแบบตัวอักษรใหม่ได้
ตามจินตนาการอิสระของผู้ออกแบบ ขอให้ดูมีความทันสมัย มีดีไซน์ มีเทคโนโลยี

3. ด้านบนตัวอักษร เป็นสัญญาลักษณ์ ของแสงสว่าง จำนวน 5 ขีด

4. สี : ขาว-ดำ เพื่อทำตรายาง และการทำโมล
สี เส้นรอบโลโก้ น้ำเงิน, สีตัวอักษร สีเขียว อ่อน-แก่ ให้มองดูมีมิติ

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

vrjapp

แสดงความคิดเห็น