ออกแบบโลโก้ บริษัท แอซ-เซ็ท พลัส จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ bbdesign

ดีไซเนอร์ bbdesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 29 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ บริษัท แอซ-เซ็ท พลัส จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

คำปรึกษาทางด้านบัญชี รับทำบัญชีนะคะ

ชื่อโลโก้

บริษัท แอซ-เซ็ท พลัส จำกัด / ASSET PLUS

ตราสัญลักษณ์

สัญญาลักษณ์ที่สื่อถึง ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น อาจให้ตัวอักษร A เป็นลูกศรที่สือถึงการเพิ่มขึ้นนะคะ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

iamben

แสดงความคิดเห็น