ออกแบบโลโก้ ฟาร์มผักผลไม้ FARM PROM

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ KelvinCreative

ดีไซเนอร์ KelvinCreative ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 30 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ฟาร์มผักผลไม้ FARM PROM

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ฟาร์มผักผลไม้ ค้าขายผักผลไม้ และอาหาร

ชื่อโลโก้

FARM PROM ฟาร์มพร้อม

ตราสัญลักษณ์

เด็ก ฟาร์ม ผัก ผลไม้ ไม่จำเป็นต้องอยู่รวมกันทั้งหมด

รูปทรงของโลโก้

Freestyle

โทนสี

สดใส ดึงดูด

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย เป็นเอกลักษณ์ จดจำง่าย เรียบง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง โลโก้บริษัท

รายละเอียดอื่นๆ

ลองทำแบบที่มีเด็กถือผักผลไม้ หรือ แบบเรียบๆที่สื่อถึงฟาร์มเชิงสัญลักษณ์ ให้ออกมาหลายแนวก็ได้ค่ะ
นิยาม
ฟาร์ม คือ ผักผลไม้ ค้าขายผักผลไม้ แปลงปลูก
พร้อม คือ ชื่อของลูกชาย และต้องการสื่อให้ถึงความพร้อมที่ฟาร์มมี

กลุ่มเป้าหมาย

อาหาร

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

315510

แสดงความคิดเห็น