ออกแบบโลโก้ v group developmeny Co.,Ltd

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ v group developmeny Co.,Ltd

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

โรงงานผลิตเชื้อเพลิงทดแทน จากของเสียอันตรายประเภทน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว กากตะกอนน้ำมัน ให้กลับมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้ จะเป็น น้ำมันเตา น้ำมันหล่อลื่น และน้ำมันดีเซล และเป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับการกำจัดของเสียอันตรายประเภทน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้ว
กากตะกอนปนเปื้อนน้ำมันของเรือเดินสมุทร ของเสียประเภทน้ำมันต่างๆของโรงงานอุตสาหกรรม

ชื่อโลโก้

v group developmeny Co.,Ltd

ตราสัญลักษณ์

VG

รูปทรงของโลโก้

ไม่จำกัด

โทนสี

เขียว หรือโทนสีที่สื่อถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย สามารถสื่อสารกับแนวทางกิจการที่บริษัทดำเนินการ

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง ตราบริษัท

กลุ่มเป้าหมาย

สิ่งแวดล้อม

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

645579

แสดงความคิดเห็น