ออกแบบโลโก้ร้านอาหาร Red Crab Seafood BBQ Buffet

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ nhamtoey

ดีไซเนอร์ nhamtoey ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 34 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ร้านอาหาร Red Crab Seafood BBQ Buffet

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ทำร้านอาหาร

ชื่อโลโก้

Red Crab Seafood BBQ Buffet

ตราสัญลักษณ์

ปู

โทนสี

เน้น แดงกับฟ้าหรือน้ำเงิน หรือลองออกแบบให้หน่อยค่ะ

แนวทางการออกแบบ

หรูหรา ทันสมัย เข้าใจง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

นำโลโก้ใช้ทำตรายาง

รายละเอียดอื่นๆ

ที่แนบคือโลโก้เก่าอีกร้าน ต้องการทำใหม่ค่ะ ให้ดีกว่าเดิม

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

aumaim

แสดงความคิดเห็น