ออกแบบโลโก้ กลุ่มวิถีชีวิตชุมชนริมโขง

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Tum_Tum

ดีไซเนอร์ Tum_Tum ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 9 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ กลุ่มวิถีชีวิตชุมชนริมโขง

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

บริษัทที่ปรึกษา งานส่วนหนึ่งดูแลด้านการท่องเที่ยวชุมชน

ชื่อโลโก้

กลุ่มวิถีชีวิตชุมชนริมโขง สโลแกน : เยือนถิ่นดี้ดี วิถีเชียงคาน

ตราสัญลักษณ์

ต้องการให้เป็นลายเส้น มีเอกลักษณ์ มีความหมาย เรียบง่าย สามารถสื่อถึงเชียงคานพื้นที่เรียบง่าย สบายๆ พื้นที่ชายฝั่งติดริมแม่น้ำโขง - ความโดดเด่นของชุมชน ได้แก่ บ้านไม้เก่าเชียงคาน ปั่นจักรยานบนถนนชายโขง ประเพณีผาสาดลอยเคราะห์ เป็นต้น

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย สามารถใช้ในผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดสินค้าชุมชน

รายละเอียดอื่นๆ

ทั้งนี้ อยากให้ช่วยใส่ความหมายของการเลือกใช้สัญลักษณ์ สี และองค์ประกอบในโลโก้ให้หน่อยนะคะ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

bunada

แสดงความคิดเห็น