ออกแบบโลโก้ บริษัท ศรีสวยยิ่ง จำกัด

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ KelvinCreative

ดีไซเนอร์ KelvinCreative ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 13 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ บริษัท ศรีสวยยิ่ง จำกัด

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่ม

ชื่อโลโก้

บริษัท ศรีสวยยิ่ง จำกัด , SRISUAYYING CO., LTD.

โทนสี

น้ำตาลทอง สีเหลือง สีเขียว สีดำ ม่วงแก่

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

sutatta

แสดงความคิดเห็น