ออกแบบโลโก้ ยี่ห้อ SRI

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ยี่ห้อ SRI

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่ม

ชื่อโลโก้

SRI

โทนสี

น้ำตาลทอง สีเหลือง สีเขียว สีดำ ม่วงแก่

แนวทางการออกแบบ

โดดเด่น จำง่าย

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

sutatta

แสดงความคิดเห็น