ออกแบบโลโก้ บัวหลวง

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ บัวหลวง

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ธุรกิจเครื่องสำอาง เน้นสมุนไพร

ชื่อโลโก้

บัวหลวง Bualuang

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

รายละเอียดอื่นๆ

ที่แนบเป้นโลโก้เก่าต้องการทำให้ดูขึ้น เน้นทันสมัย

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

chu111

แสดงความคิดเห็น