ออกแบบโลโก้ LCSC สภาความปลอดภัยผู้รับเหมา

ส่งผลงานไม่เกิน 2 ครั้ง/โปรเจค ถ้าต้องการส่งหลายๆ แบบ ให้ส่งแบบทั้งหมดในไฟล์เดียว

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ LCSC สภาความปลอดภัยผู้รับเหมา

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ผู้รับเหมาก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน

ชื่อโลโก้

LCSC

ตราสัญลักษณ์

ให้มีลักษณะคล้ายโลโก้ Shell แต่มีตัวอักษร LCSC อยู่ในโลโก้ด้วย โลโก้บ่งบอกว่าเป็นสภาความปลอดภัยที่ดาเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีบริการน้ามัน

โทนสี

แดง เหลือง พื้นขาว

รายละเอียดอื่นๆ

แนบโลโก้เก่ามาให้ดู แต่ตอนออกแบบให้ออกแบบแนวๆ มีตราสัญลักษณ์ที่สื่อกับธุรกิจพอ

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

btewil

แสดงความคิดเห็น