ออกแบบโลโก้บริษัท ไทยไชน่า 5.0 (Thaichina 5.0)

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ bbdesign

ดีไซเนอร์ bbdesign ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 18 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้บริษัท ไทยไชน่า 5.0 (Thaichina 5.0)

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

นำเข้า ส่งออกสินค้าสินค้าไทยและจีน update สินค้าใหม่ๆ สินค้านวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆจากจีน

ชื่อโลโก้

Thaichina 5.0

ตราสัญลักษณ์

มังกร นวัตกรรม เทดโนโลยี แปลกใหม่

โทนสี

สีพาสเทล

แนวทางการออกแบบ

ทันสมัย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ตรายาง โลโก้บริษัท โลโก้ website

รายละเอียดอื่นๆ

อยากให้ผสมผสานความยิ่งใหญ่และทันสมัยของจีนเช่นใช้สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นจีนมาใช้ เช่นมังกร หรือตัวอักษรที่เขียนคล้ายจีน เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

เทคโนโลยี

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

903099

แสดงความคิดเห็น