ออกแบบโลโก้ กรมส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่/ศพก

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Enjoy Aom

ดีไซเนอร์ Enjoy Aom ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 24 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ กรมส่งเสริมการเกษตร แปลงใหญ่/ศพก

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงงานราชการที่ต้องการโลโก้แปลงใหญ่/ศพก

ชื่อโลโก้

แปลงใหญ่/ศพก

รูปทรงของโลโก้

ได้หมด

แนวทางการออกแบบ

เรียบหรู ดูดี

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

สำหรับตั้งเป็นโปรไฟล์เพจ Facebook สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ และสามารถใช้ติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเกษตรที่เกิดจากแปลงใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่และศพก.

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรรม

อารมณ์กับความรู้สึกในตัวงาน

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

AuKy

แสดงความคิดเห็น