ออกแบบโลโก้ ติดถุงข้าวสาร แบรนด์ ไก่คู่ทอง

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ CreatGraph

ดีไซเนอร์ CreatGraph ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 20 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ติดถุงข้าวสาร แบรนด์ ไก่คู่ทอง

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ข้าวสาร

ชื่อโลโก้

ไก่คู่ทอง

ตราสัญลักษณ์

ไก่การ์ตูน 1ตัว ยืนในกองทอง หรือยืนคู่กองทอง

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ติดที่ถุงข้าวสาร

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

siri888

แสดงความคิดเห็น