ออกแบบโลโก้โรงแรม The Suites at Savan Resorts

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ผู้ชนะคือ Sunny

ดีไซเนอร์ Sunny ได้รับชัยชนะจากแบบที่ส่งมาทั้งหมด 17 แบบ

ดูผลงานดีไซเนอร์คนนี้

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้โรงแรม The Suites at Savan Resorts

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

(Luxury Hotel and Casino)

ชื่อโลโก้

( The Suites at Savan Resorts)

ตราสัญลักษณ์

(Gemstone as: Rubies/Diamond)

รูปทรงของโลโก้

( Depend on Design)

โทนสี

(Follow on Design)

แนวทางการออกแบบ

(Luxury /Relax / Fun)

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

(Logo New Hotel )

รายละเอียดอื่นๆ

ไฟล์แนบ

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

830118

แสดงความคิดเห็น