ออกแบบโลโก้ ขายลูกประคบสมุนไพร Herbal Bag

ส่งผลงานไม่เกิน 10 ครั้ง/โปรเจค ถ้าส่งมากกว่านั้นให้ส่งมาที่อีเมล์ที่ระบุไว้บนเว็บ พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

หมายเหตุ - ในกรณีที่เวลาโปรเจคหมดเวลาแต่อยากจะส่งงาน ให้ส่งมาที่อีเมล์ contact@design365days.com
พร้อมระบุชื่อโปรเจค ,ชื่อดิสเพลย์และงานของคุณ

ชื่อโปรเจค

ออกแบบโลโก้ ขายลูกประคบสมุนไพร Herbal Bag

รายละเอียดธุรกิจที่ทำ

ขายลูกประคบสมุนไพร ต้องการทำโลโก้เพื่อจดทะเบียนการค้า

ชื่อโลโก้

Herbal Bag

รูปทรงของโลโก้

ไม่อยากให้มีกรอบค่ะ

โทนสี

สีเขียว ขาว

แนวทางการออกแบบ

เรียบง่าย จำง่าย

นำโลโก้ไปใช้งานอะไร

ปักผ้าสีเขียว , กล่อง

รายละเอียดอื่นๆ

ตัวอย่างสินค้า และโลโก้ที่ใช้ในปัจจุบันค่ะ เนี่องทางบริษัทที่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แจ้งว่าไม่สามารถจดได้เนื่องจากรูปใบไม้ ดูเป็นใบไม้ทั่วไป

รูปภาพอ้างอิง

เวลาสิ้นสุดรับงาน

01/09/2563 21:49

เจ้าของโปรเจค

Iamnichakan

แสดงความคิดเห็น